نرم افزار ارزشیابی100امتیازی1397

دانلود و استفاده کنيد، در صورت رضايت ، کد فعالسازي تهيه کنيد

فرم های 100 امتیازی ارزشیابی عملکرد کارمندان - سال 1397

بر روی رایانه (ویندوز) نصب می شود، و پیش نیاز نرم افزاری آن اکسس Access است.

خرید کد فعالسازی - پرداخت آنلاین


          

.دانلود و استفاده کنيد، در صورت رضايت، کد فعالسازي تهيه کنيد

سایر لینک های دانلود


https://eitaa.com/form100

@form100


تلفن تماس:

9105363463

پاسخگو: طوافی